STOWARZYSZENIE

JESTEŚMY

by widzieć

i wspierać

Widzimy

obok nas dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i poprowadzenia w życiu.

CHCEMY BYĆ BLISKO i odpowiednio działać

2 girls in blue dress standing on brown field during daytime
2 girls in blue dress standing on brown field during daytime

Dzieci pod naszą opieką m.in

biorą udział w warsztatach, wycieczkach...

BAWIĄ SIĘ I UCZĄ

JESTEŚMY

bo

każde dziecko
potrzebuje dostrzeżenia
i czułego objęcia
żadne dziecko
nie może czuć się niewidzialne
i pomijane

Pragniemy naszymi działaniami umożliwić dzieciom z niepełnosprawnościami rozkwit oraz wnieść w ich życie więcej radości.

Staramy się stworzyć korzystne warunki do rozwoju potencjału i poszerzenia horyzontów.

Działamy we współpracy z rodzicami, którzy także czasami potrzebują wsparcia.

Też możesz przyczynić się do działań na rzecz dzieci

i dowolną kwotą zasilić konto Stowarzyszenia

Nr rachunku

09 16001462 1839 1644 6000 0001

KRS 0000056428

tu nas znajdziesz:

ul. majora H.Sucharskiego 3,

14-200 Iława

woman in gray shirt covering her face with her hair
woman in gray shirt covering her face with her hair